مرکز رادیولوژی ایران زمین

مدیریت :
آقای مهندس حسینی
توضیحات :

مرکز رادیولوژی ایران زمین
سونوگرافی
ماموگرافی دیجیتال
پانورکس دندان
سفالوگرافی دندان
انواع رادیو گرافی

دسته شغل :
رادیولوژی و تصویربرداری
تلفن :
02166422388-0216642236
تلفن همراه :
وب سایت :
ساعت کاری :
آدرس :
تهران .میدان انقلاب. کارگر شمالی. ابتدای نصرت غربی پلاک ۲۵ کلینیک ایران زمین( واحد دندانپزشکی)
4231284

آمار بازدید

175

مشاغل جدید

35230

تعداد مشاغل

211

دسته بندی مشاغل