پنبه تصفیه کارخانجات پنبه پاک کنی

مدیریت :
حمید نظری
توضیحات :
تخم پنبه و مشقان پنبه پاک کنی مدیریت: آقای حمید نظری
دسته شغل :
کارخانجات
تلفن :
05144217956
تلفن همراه :
09151710305
وب سایت :
ساعت کاری :
آدرس :
سبزوار.شرکت پنبه پاک کنی برق صنایع
242113

آمار بازدید

67

مشاغل جدید

34328

تعداد مشاغل

194

دسته بندی مشاغل