دکتر رضا مروستی جراح گوش,حلق و بینی

مدیریت :
دکتر رضا مروستی
توضیحات :

دکتر رضا مروستی
جراح گوش,حلق و بینی
آدرس:تهران.خیابان حافظ.خیابان نوفل لوشاتو.بیمارستان مروستی

دسته شغل :
متخصص گوش،حلق و بینی
تلفن :
02166733221
تلفن همراه :
وب سایت :
ساعت کاری :
ویزیت با وقت قبلی(16 الی 19 بهدازظهر)
آدرس :
تهران.خیابان حافظ.خیابان نوفل لوشاتو.بیمارستان مروستی
3945714

آمار بازدید

124

مشاغل جدید

35083

تعداد مشاغل

206

دسته بندی مشاغل