لوله باز کنی معمولی ۷۰۰۰

مدیریت :
کلینی
توضیحات :
لوله باز کنی امدادشبانه روزی لوله بازکنی بافنر برقی کوتاه ۷۰۰۰ لوله بازکنی بافنر بلند برقی ۱۵۰۰۰ لوله بازکنی با ژنراتور ۷۰۰۰۰ اجرای طرح اگو با کلیه لوازم ومصالح رفع نم زدگی با تکنولوژی نانو بدون خرابی تشخیص با دستگاه لوله کشی ورفع بوی نامطبوع ۰۹۳۰۵۷ ۳۲۳۱۲
دسته شغل :
تاسیسات
عضویت :
1397/01/22
انقضا :
1400/01/28
تلفن :
۳۷۶۶۱۹۳۸سجاد فلسطین ۳۶۰۲۴۳۱۲ خیام فرامرز ۶۰۲۴۳۱۴ ۳امامت سید رضی ۳۶۰۲۴۳۱۳ ازادشهر ۳۵۰۲۵۰۰۲ وکیل اباد ۳۸۸۳۶۵۶۴ پیروزی هاشمیه ۳۸۶۷۰۴۵۲ اب برق پیروزی ۳۸۲۲۵۳۱۲ فکوری ۸۴۷۶۵۵۸ ۳نامجو ابوذرغفاری ۳۸۴۷۶۵۵۹ احمد اباد راهنمایی ۳۷۲۶۴۰۴۰ کلاهدوز قرنی ۳۷۳۳۷۲۸۷ عبادی مطهری ۳۷۵۳۸۷۱۳ عبدلمطلب شفا ۳۷۵۳۸۷۱۴ ابوطالب هدایت ۳۳۶۵۲۱۲۳ امام خمینی فلکه ضد ۳۳۶۵۲۳۲۱ طلاب مصلی ۳۶۲۱۵۵۵۰ حجاب حسابی ۳۶۲۱۷۰۰۳ شاهد ادیب ۳۶۶۱۹۱۲۰ امامیه شهرک رازی ۳۶۶۱۵۸۸۲ فلاحی استاد یوسفی ۳۶۶۷۴۲۳۲ اندیشه بلوار توس ۳۶۶۵۴۰۴۳ پلیس راه شهرک صنعتی طوس ۳۵۲۲۹۸۳۰ فلاحی میعاد ۳۵۲۳۲۶۳۶ میثاق الاهیه ۳۵۲۲۹۸۳۰ جاهد سجادیه اکیب های سیار ۰۹۱۵۵۲۱۱۳۰۳و۰۹۱۵۲۰۱۰۳۹۶و۰۹۱۵۶۹۹۴۹۴۱و۰۹۱۵۷۰۳۴۹۴۲و۰۹۱۵۶۹۹۴۹۴۵مدیریت ۰۹۳۰۵۷۳۲۳۱۲ کار خوب اتفاقی نیست
تلفن همراه :
۰۹۱۵۵۲۱۱۳۰۳
وب سایت :
ساعت کاری :
شبانه روزی
آدرس :
مشهد