مهدکودک گل های زندگی

مدیریت :
موسس:فخر الملوک وندائی/مدیر داخلی:گل آرا مهربد
توضیحات :
دوره های گذارنده شده: دوره جهاد دانشگاهی تربیت مربی ارتقا دانش مدیران مهدکودک صدای هویت کودکان کودک و طبیعت دهان و دندان شیرخواران داری : ISO 9001-ISO 1002 موسس:فخر الملوک وندائی مدیر داخلی:گل آرا مهربد مهد کودک گلهای زندگی
دسته شغل :
مهدکودک
عضویت :
1397/06/31
انقضا :
1400/06/31
تلفن :
05136226404
تلفن همراه :
-
وب سایت :
ساعت کاری :
آدرس :
قاسم آباد.حجاب 46.3 یا دکتر حسابی 38