رادیولوژی و سونوگرافی کالر داپلر صدرا

مدیریت :
دکتر محمد راه روح
توضیحات :
دکتر محمد راه روح رادیولوژی و سونوگرافی کالرداپلرصدرا آزمایشگاه
دسته شغل :
رادیولوژی و تصویربرداری
عضویت :
1397/07/15
انقضا :
1400/07/15
تلفن :
05138598064
تلفن همراه :
-
وب سایت :
ساعت کاری :
3 الی 9 عصر
آدرس :
مشهد،خیابان کوهسنگی .کوهسنگی 4