رستوران کلبه

مدیریت :
ایلخانی و غفاریان
توضیحات :
سفارش مجالس پذیرفته میشود
دسته شغل :
رستوران
تلفن :
38831855-38831506
تلفن همراه :
09366282732
وب سایت :
ساعت کاری :
آدرس :
هاشمیه ۱۸ ،نبش هاشمیه ۱۸
242127

آمار بازدید

67

مشاغل جدید

34328

تعداد مشاغل

194

دسته بندی مشاغل