بلندقدترین مرد دنیا با قد ۲.۷۲ +عکس

بلندقدترین مرد دنیا  با قد ۲.۷۲ +عکس

 

شوک آنلاین: بلند قدترین شخصی که از نظر پزشکی بلند قدترین بودن او اثبات شده رابرت با قد ۲.۷۲ و وزن ۲۲۲ کیلو گرم به غول التون شهرت داشت اودرجوانی بخاطر پرکاری غده هیپوفیز درگذشت.

بلندقدترین مرد دنیا با قد 2.72 +عکس

 

1659018

آمار بازدید

62

مشاغل جدید

34613

تعداد مشاغل

198

دسته بندی مشاغل