سنتی سرای داثوش

مدیریت :
دریایی
توضیحات :
رستوران سنتی سرای داثوش
دسته شغل :
رستوران
تلفن :
05138642002-05138642003
تلفن همراه :
وب سایت :
ساعت کاری :
آدرس :
مشهد.لادن 28
592461

آمار بازدید

104

مشاغل جدید

34446

تعداد مشاغل

197

دسته بندی مشاغل