قالیشویی شهریار

مدیریت :
علی رحیمی
توضیحات :
100 % تضمینی و اسلامی مدیریت : علی رحیمی سرویس دهی سراسری قالی شویی شهریار
دسته شغل :
قالیشویی
تلفن :
05138845090-05138464045-05136202900-05136064565-05135028100-05136621814-05135255025
تلفن همراه :
09158004480-09354154525
وب سایت :
ساعت کاری :
آدرس :
مشهد
593167

آمار بازدید

104

مشاغل جدید

34446

تعداد مشاغل

197

دسته بندی مشاغل