شرکت حمل و نقل بین المللی پیشتاز ترابر عصر خاوران

مدیریت :
جناب سعید افشاریان
توضیحات :
مدیر عامل : سعید افشاریان شرکت حمل و نقل بین المللی سوخت و کالا پیشتاز ترابر عصرخاوران
دسته شغل :
حمل و نقل کالا
تلفن :
05133823469-05133822101
تلفن همراه :
09153070080
وب سایت :
ساعت کاری :
آدرس :
مشهد،انتهای بلوار فرودگاه
613442

آمار بازدید

105

مشاغل جدید

34455

تعداد مشاغل

197

دسته بندی مشاغل