اولین شیشلیک شاندیز در ایران

مدیریت :
ایزدی
توضیحات :
رستوران
دسته شغل :
رستوران
تلفن :
09153115430
تلفن همراه :
091551117099
وب سایت :
ساعت کاری :
آدرس :
شاندیز.نرسیده به میدان ولیعصر.روبروی مرکز بهداشت
613509

آمار بازدید

105

مشاغل جدید

34455

تعداد مشاغل

197

دسته بندی مشاغل